Saturn Transit to Makara (Capricorn) Rasi from Dhanur (Sagittarius) Rasi in Jan 2020

Hari Om Sri Gurubyoh Namah ! Om Ganeshaya Namah ! Shree Matre Namah ! Om Sham Shanaiscaryaye Namah|| OM Vishnu Bhakthaya Namah|| Saturn transits to Makara (Capricorn) Rasi from Dhanur (Sagittarius) Rasi on 24th January 2020, 12.05 pm as per Trikanitha panchang. As per Vakya panchang, Saturn transit to Makara will be on 27th December … Continue reading Saturn Transit to Makara (Capricorn) Rasi from Dhanur (Sagittarius) Rasi in Jan 2020