Daily Prayers

Dakshinamurti Stotram by His Holiness Pujyasri Swami Paramarthananda:

Prayers / Chantings by His Holiness Sri Swami Omkarananda:

Sri Lalitha Sahasranama Stotram by His Holiness Pujyasri Swami Omkarananda

Gita Dhyana Sloka Chanting by H H Sri Swami Omkarananda:

Sri Venkatesa Mangala Sasanam:

Sri Bhavani Ashtakam:

Sri Vishnu Sahasranama:

Sivapuranam Chant:

Arthathrana Parayana Narayana Stotram

From Guruji’s Channel:

Sri Rudram Chamakam:

Sri Hanuman Chalisa:

Aditya Hradaym:

Sri Suktham:

Listen to Purusha Suktam in the following link:

Kanakadhara Stotram by Sri Adisankaracharya:

Skanda Guru Kavacham:

Skanda Shasti Kavacham:

Listen to Linkashtam:

Daily Arti for Divine Mother:

Listen to Full Navagraha Stotra in the following link:

GF’ Blessings.