Slokas and Mantras

Kandha Sashti Kavasam by Sri ThEvarAya SwAmigaL with Translations

Kandha Sashti Kavasam by Sri ThEvarAya SwAmigaL with Translations

Kandhar Sashti Kavasam (Tamil) by Sri ThEvarAya SwAmigaL (Translated to English by P.R. Ramachander) "Kanda Sashti Kavasam (or Kavacham) is ...
Dasa Maha Vidya Stotra

Dasa Maha Vidya Stotra

Shiva Thandava Stotram

Shiva Thandava Stotram

Powerful Shivji Mantras

Powerful Shivji Mantras

Power of Hari Om

Power of Hari Om

Sri SIVA Suprabhatam

Sri SIVA Suprabhatam

Navagraha Mantras

Navagraha Mantras